Produkter

Mayfran återförsaljare i Sverige

Lösningar för verktygsmaskiner

 

Spåntransportör och filtersystem med anpassad utformning för enskilda

verktygsmaskiner

 

Transportsystem

 • Lamellbandtransportörer
  • MT 10
 • CT 20
 • CT 2

  • Skraptransportör
  • Speciallösningar

   

  Spåntransportörer med integrerad filtrering

  • ConSep-system
  • Vätskesystem

   

  Fristående filtersystem

  • HPF hydrostatiskt pappersfilter
  • HEF hydrostatiskt ändlöst filter
  • RBF roterande bandfilter

   

   

  Centrala system

   

   

  För spånhantering och skärvätskerening

   

  Centrala system för filtrering av kylvätska

  • Tryckfilter
  • Beläggningsfilter
  • Silbandspress

   

  Returpumpstationer

   

  Takmonterat returpumpsystem (Viavent)

   

  System för spånbearbetning

  • Kompakta system
  • Mobil spånbearbetning

   

  Komponenter

  • Spåncentrifug av typ VBU
  • Centrifug med lyftbotten av typ LBC
  • Spånkross
  • Kross med vertikal axel

  Transportörer för press skrot

   

   

  För att transportera bort detaljer och skrot ur stans- och pressverktyg

   

  Centrala system för filtrering av kylvätska

  • Tryckfilter
  • Beläggningsfilter
  • Silbandspress

   

  Returpumpstationer

   

  Takmonterat returpumpsystem (Viavent)

   

  System för spånbearbetning

  • Kompakta system
  • Mobil spånbearbetning

   

  Komponenter

  • Spåncentrifug av typ VBU
  • Centrifug med lyftbotten av typ LBC
  • Spånkross
  • Kross med vertikal axel

  Kontakta oss!

   
   
   

  Gothia Maskin Sverige AB

  BOX 24285

  SE-104 51 Stockholm

   

  +46 (0)70 581 4860

  ville.valakari@gotma.se

   

  Mayfran hemsidor >>